• English English

Contact Info

TEL:0086-755-89310309

FAX:0086-755-89310339

Mobile0086-18927430699 
E-Mail:  yehiajin@jingyida-bag.com

skype: shenyixin3671

  • yehiajin@hotmail.com-Click To Talk
  • yehiajin@126.com-Click To Talk
  •  shenyixin3671-Click To Talk
  • yehiajin@126.com-Click To Talk
  • yehiajin@126.com-Send Email to me!